Gelişen teknoloji ile birlikte artan kurumsal verileri işlemek, saklamak ve korumak kurumların temel vazifesi haline gelmiştir.
Bütün kurumlar, günlük operasyonlarını yürütmek ve yönetmek için, bilgi akışını elektronik ortama taşımaktadır. Bununla birlikte aktarılan ve işlenen verilerin gizliliği, verilere erişimlerin yetkilendirilmesi, verinin bütünlüğünün sağlanması, verilerin ve sistemlerin erişilebilir/hizmet sunabilir durumda tutulması gittikçe zorlaşmaktadır.Ezra Teknoloji olarak bilgi güvenliği danışmanlık hizmetleri sağlayarak kurumlara Bilgi Güvenliği alanında hizmetler vermektedir.

Bilişim altyapınızın sanallaştırılması mevcut donanımlarınızın verimliliğinin, utilizasyonunun ve esnekliğinin arttırılması yanı sıra maliyetlerinizin azaltılmasını sağlayacaktır. Dünya çapında her boyutta bir çok firma, sanallaştırma çözümlerini kullanmaktadır. 

Veri Depolama, Ağ, Sunucu, Uygulama, Masa Üstü gibi birçok alanda kullanılmakta olan Sanallaştırma Çözümleri sayesinde aslında elimizde olup da kullanamadığımız kaynakların daha efektif kullanılmasını sağladığımız gibi toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi ve yatırımın geri dönüşünün sağlanması noktasında büyük avantaj oluşturmaktayız. 
Ezra Teknoloji olarak Sanallaştırma Hizmetleri sağlayarak kurumlara Sanallaştırma alanında hizmetler vermektedir.